Neem contact op

Trendonderzoek 2018: Digitalisering grote impact op finance professional in Brainport regio 22.01.2019

Trendonderzoek 2018: Digitalisering grote impact op finance professional in Brainport regio

[DOWNLOAD HIER HET HELE TRENDRAPPORT]

Wil jij je ook bekwamen in meer digital skills? Bekijk de trainingsmogelijkheden. 

Zijn opleiders en werkgevers klaar voor een transitie waarbij 1.300 mbo-banen verdwijnen en 1.600 hbo+ banen ontstaan? En weten de 12.000 hoogopgeleide de ontwikkelingen bij te benen?

Uit onderzoek onder 300 finance professionals in de regio Brainport blijkt dat de financiële professionals heel goed begrijpen dat de digitalisering veel impact heeft op hun positie en taken. Processen kunnen veel efficiënter en de mogelijkheden voor intelligentere, volledigere en beter voorspellende financiële rapportages zijn enorm toegenomen. Toch leidt het nog niet tot veel actie bij werkgevers, opleiders en de professionals zelf. Dit staat in schril contrast met de hoge snelheid van de technologische ontwikkelingen in de regio. Hoe komt dat?

Operationele financiële functies zijn straks overbodig

De ontwikkelingen om financiële data te verwerken, te interpreteren en te presenteren gaan razendsnel en gaan enorme impact hebben op de beroepsgroep. Het heeft alles te maken met de exponentieel toegenomen (cloud)opslag- en rekencapaciteit, in combinatie met de app-technologie die de toepassingen veel eenvoudiger maken. Het is vreemd dat de alarmbellen nog niet zijn afgegaan.

Uit het onderzoek dat FiN, Eindhovense dienstverlener voor finance-afdelingen, recent heeft uitgevoerd, blijkt dat dit fenomeen de komende drie jaar in de Brainport regio 1.300 administratieve/bedrijfseconomische banen op mbo-niveau wegvaagt. Deze daling is iets minder scherp dan de landelijke trend die blijkt uit onderzoeken van o.a. PwC waarin zij voorspellen dat 75% van de mbo-banen in de financiële sector verdwijnen door robotisering.

Extra druk op de hoogopgeleide financiële professionals

Een groot deel van de hoger opgeleide financiële mensen (circa 12.000 personen in de Brainport regio) gaat straks in rap tempo minder toevoegen met hun huidige kennisniveau en vaardigheden. Zij zijn zich bewust van de impact, maar lijken het enigszins verlamd te aanschouwen. En dat is vreemd, omdat uit het onderzoek blijkt dat werkgevers verwachten in de komende drie jaar 1.500 extra hbo+ opgeleide financiële mensen nodig te hebben om de digitalisering in goede banen te leiden.

Financiële digitalisering heeft (te) weinig prioriteit

Uit het onderzoek blijkt dat hieraan 3 hoofdredenen ten grondslag liggen:

  1. werkgevers zijn zich bewust van de veranderingen, maar velen ontwikkelen geen visie en plan en maken er daardoor nauwelijks werk van;
  2. werknemers krijgen daardoor onvoldoende mogelijkheden en scholen zich te weinig;
  3. opleiders reageren te traag en weten niet goed hoe ze de nieuwe technologieën kunnen integreren in hun programma’s.

Finance professionals investeren minder dan 1 uur per maand aan opdoen kennis

Door de digitalisering zie je ook verschillende nieuwe functietitels ontstaan als RPA-developer, Power BI designer of Financial Data Scientist. De kennis en kunde op het snijvlak van finance en IT blijkt echter in algemene zin, zeer gering te zijn. Enkele interessante cijfers uit het onderzoek onderstrepen dit:

  • Meer dan 54% van de respondenten zegt goed bekend te zijn met Power BI, maar slechts 17% realiseert zich dat deze tool in belangrijke mate bestaat uit Robotic Process Automation (RPA).
  • 26% van de respondenten geeft aan goed bekend te zijn met process mining, maar slechts 5% geeft aan bekend te zijn met de meest voorkomende tools (Prom en Disco).
  • Op de open vraag: ‘Ken je nog andere tools die we gemist hebben in deze lijst’, was de respons nihil.

Als we kijken naar de investering van financieel professionals om nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken, dan wordt pijnlijk duidelijk dat een spoedige inhaalslag niet te verwachten is:

  • Gemiddeld genomen besteedt elke deelnemer minder dan 10 uur per jaar aan het opdoen van digitale kennis via seminars, trainingen of andere bijeenkomsten. Dat is dus minder dan een uur per maand.
  • Het aantal trainingsdagen dat RA’s (Register Accountants) en RC’s (Register Controllers) tot 15 jaar werkervaring volgen is hoger dan de overige respondenten, maar met 1,6 dagen per kalenderjaar nog steeds uiterst laag. Vooral als we daarbij in acht nemen dat deze groep een Permanente Educatie verplichting heeft.
  • Verder blijkt uit het onderzoek dat 55% van de respondenten minder dan 1.000 euro budget per jaar heeft voor het volgen van relevante trainingen en opleidingen.
  • Het onderzoek (en ook het eerdere onderzoek van FiN uit 2017) toont aan dat het vak digitaler wordt, maar dat opleiders elementaire digitale kennis, zoals procesoptimalisatie, process & data mining en data analytics gek genoeg niet structureel aanbieden.

Finance professionals hoeven geen wiskundigen te zijn, maar moeten nu wel springen

Process mining, data mining, zeer complex statistische berekeningen, het opsporen van verbanden in ongestructureerde data, het programmeren van repeterende handelingen; op het eerste oog tovenarij door wiskundigen en IT-experts. Maar dat is door de nieuwe digitaliseringsgolf niet meer het geval. De toepassingen zijn zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk dat ook andere vakgebieden het relatief eenvoudig kunnen toepassen. Bedrijven die hier nog geen gebruik van maken, missen inzicht en kansen. Financieel professionals die hier geen kennis van opdoen, zullen minder toegevoegde waarde kunnen bieden en lopen het risico om hun baan te verliezen. Gelukkig staan we nog aan het relatieve begin van deze ontwikkelingen en is het voor veel mensen in het vakgebied nog niet te laat om op de rijdende trein te springen.

DOWNLOAD HET HELE TRENDRAPPORT

Wil jij je ook bekwamen in meer digital skills? Bekijk de trainingsmogelijkheden. 

Meer Blogs